Kontaktujte psycholožku: +420 737 558 036, +420 584 458 412 záznamník
 

Psycholog Jeseník
PhDr. Dagmar Svobodová

 
 
 
 
Aktuální informace :

V době nouzového stavu nebo při trvajícím ohrožení epidemií covidu-19 a jeho mutací vyšetřuji samoplátce od února 2021 podle živnostenského zákona o poskytování služeb nehrazených ZP s negativním antigenním testem na koronavirus (ne starším 48 hodin). Antigenní test si lze zajistit u praktického lékaře či v jiném odběrovém a testovacím centru (Jesenická nemocnice Agel a.s.), příp. i zde v ordinaci.

Individuální psychot
erapii a krizové intervence realizuji dle domluvy, v ordinaci s Čestným prohlášením o zdravotním stavu včetně uvedení kontaktní adresy nebo mobilu, a při zhoršené epidemiologické situace s negativním antigenním testem. Rizikové skupiny možno také po telefonu nebo distančně. Realizuji také psychoterapeutické intervence, ty on-line přes skype, kdy zašlu ke stáhnutí jeho bezplatnou verzi, příp.i jiné médium dle domluvy s klientem a v rámci možností dané jeho ZP.
Klinická neakutní vyšetření realizuji v ordinaci za stavu ohrožení covidem-19 (nouzový stav, stav nebezpečí) výhradně s negativním antigenním testem. Samozřejmostí je dodržování protiepidemických pravidel (3-4R: roušky-distance-dezinfekce-rozum).


Všechny psychologické úkony realizuje mé zařízení od května 2020 za zpřísněných hygienických opatření (ochranné roušky, bezpečná vzdálenost s clonou, dezinfekce).
Hlaste se telefonicky na mobilní lince +420 737558036 v pracovní dny mezi 10.-17.hod, nebo zde níže zanechte zprávu.
Bližší informace u naší Asociace klinických psychologů: www.akpcr.cz.


 
 

Nabídka psychologa

Jsem klinická (atestovaná) psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé. Psychologická vyšetření, tzv. psychodiagnostiku provádím na doporučení lékařů, tato vyšetření jsou hrazená ze ZP.

Ve své privátní psychologické praxi Vám poskytnu psychoterapii individuální, rodinnou, plánuji opětovně i skupinovou. Realizuji dále tzv. krizové intervence, kdy můžete přijít po objednání jen s kartičkou ZP, tj. bez doporučení lékaře. Podle domluvy lze pak převzít do delší péče zde. To vše je ZP hrazená péče.

Pracuji také jako dopravní psycholožka a je možno se objednat k dopravně psychologickému vyšetření řidičů-profesionálů, řidičů po odebrání ŘO a vypršení či zkrácení doby trestu, pro vybodované aj. Bližší informace o tom, co si mají donést žadatelé k vrácení nebo rozšíření ŘO najdete v rubrice Ceník psychologických služeb, nehrazených ze zdravotního pojištění (ZP). Za přímou úhradu dále poskytuji vyšetření osobnostní způsobilosti pro výchovná zařízení a vyšetření na zbrojní průkaz.

Zabývám se také posudkovou činností.

Jsem absolventkou psychoterapeutických výcviků SUR (r.1994) a PBSP (2007), jsem orientovaná dynamicky, arteterapeuticky a celostně, praktikuji relaxační metody, jógu, meditaci (s patřičnými výcviky v těchto metodách) a další psychoterapeuticky podpůrné techniky a metody. Ve své dlouholeté praxi se snažím propojit psychologickou profesi s duchovním životem a osobnostním růstem v demokratické společnosti.
Doba objednání k potřebnému vyšetření je zhruba 7-14 dní.

Sděluji všem návštěvníkům těchto stránek k trvajícímu určitému nebezpečí epidemie koronaviru, která na nás klade jiné než běžné nároky, a může vyvolávat nejrůznější negativní pocity, že se mohou s nimi svěřit nebo poradit v mé ordinaci :
v on-line péči, pokud je hrazena ZP (do konce 6/2020) a přes kontakt na e-mailu pppsvob@seznam.cz nebo telefonicky na mobilu +420 737558036 k objednání do ordinace.
 
 
 
 

Napište dotaz psycholožce

 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 

Galerie

 
 
 
 
 
 
 
 

Privátní psychologická praxe

 

Dagmar Svobodová

 
 
 
 
 
+420 584 458 412 záznamník
 
 
 
 
 
 
 
 
+420 737 558 036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Dagmar Svobodová sídlí

 

Privátní psychologická (klinická a dopravně psychologická) praxe

 
 
 
 
 
Tyršova 291/26a
790 01 Jeseník
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambulanci psychologa naleznete zde

 
 
 
 
 

Ceník psychologických služeb nehrazených ZP

Informace a ceník psychologických služeb nehrazených ze ZP:

Dopravně psychologická vyšetření:
ke všem nutno přinést :
1) aktuální výpis z evidenční karty řidiče z MÚ (dopravní odbor) - ne starší 14 dní !

2) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (příp.kopii si udělám na místě).

Poté se objednat k dopravně psychologickému vyšetření na mobilním telefonu +420 737558036 od 9.30hod. do 17.hod. v pracovní dny.
  • Na C, D skup.profesionální řidiči - 2300 (C+E), 2500 Kč (D+E) Kč za podmínky předchozí bezúhonnosti (výpis z evidenční karty řidiče). V příp. ZŘMV v evidenční kartě řidiče v posledních 10 letech, vyžaduji další kontrolní podmínky ke splnění způsobilosti řízení pro C,D skup.a vyšetření je pak dražší-2500,-Kč. Při opakovaném vyš. dle zákona od 50 let slevy (2100 Kč, 1800 Kč), v příp. dvou řidičů 1500 Kč)
  • Vrácení ŘO (po jeho odebrání) - 2500 Kč
  • Při zvýšené závažnosti odebrání ŘO pro jeho vrácení (nad 1,0 promile alkoholu a jiné OPL), újmy na zdraví, opakovaném odebrání ŘO a vysokém překročení limitu rychlosti - 2800 Kč
  • Na dop.lékaře se zprávou pro lékaře pro skup.B: invalidní důchodci a senioři nad 75 let -dopravně psychologická část 500 Kč),
  • Skupiny B s doporučením lékaře ( k ŘO za podmínky 1-2 leté abstinence u nemocí ze závislosti na OPL, aj. se zprávou odborného lékaře) za úhradu samoplátce dopravně psychologická část 1500 Kč, pro invalidní a seniorní důchodce do 75 let 1000 Kč,
  • kontrolní dopravně psycholog.vyš.1 test - 500 Kč.

Další psychologická vyšetření
:
  • na zbrojní průkaz 2500 Kč
  • osobnostní způsobilost pro pedagogické profese 2300 Kč
  • jiná vyšetření kognitivních funkcí, schopností a osobnosti 1 hod./500 Kč

Poznámka: při opakovaném překládání termínů s pozdní omluvou, a trvajícím zájmu o vyšetření, hradíte pro další termín zálohu 1000,- Kč na účet, která je pak zúčtována v ceně vyšetření při jeho realizaci.
Doporučuji včasné domluvy a dodržování uvedených podmínek !